معرفی شرکت آرتا پرواز
شرکت خدمات مسافرت هوائی ، جهانگردی و زیارتی آرتا پرواز در سال 1389 با کسب مجوز فعالیت از سازمانهای میراث فرهنگی ، هواپیمائی کشوری و با انعقاد قرارداد همکاری با کلیه ایرلاینهای داخلی و خارجی فعالیت خود را در ضمینه توریسم و فروش بلیط هواپیما آغاز کرد .
اکنون بعد از گذشت 8 سال از فعالیت آرتا پرواز ، مدیریت و کارکنان این مجموعه مصمم تر از قبل به راه خود ادامه میدهد تا بتواند به افتخارات خود افزوده و رضایت کامل همه مشتریان خود را جلب نماید .
آژانس هواپیمایی آرتا پرواز با افتخار اعلام مینماید که در عمر 8 سال خود هیچ گونه شکایتی از مشتریان خود نداشته است و از این به بعد هم امیدوار است که بتواند به این  روند ادامه داده و اعتماد مشتریان خود را بیشتر جلب نماید .