بلیط چارتر هواپیما چیست ؟ آژانسهای مسافرتی و گاهی نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی  در بعضبی مسیرها اقدام  به اجاره هواپیما از ایرلاینها میکنند و کلیه صندلیهای هواپیما را در اختیارمیگیرند و در زمانهای مختلف با نرخهای متفاوت بسته به وضع تقاضا اقدام به فروش بلیط هواپیما میکنند و  بعلت اینکه در زمانهای غیر پیک متحمل ضرر نشوند یا ضرر خود را به حدقل برسانند با نرخهای پایین و رقابتی فروش انجام میدهند و البته بالعکس این موضوع هم هست در زمانهای پیک مسافر نیز با نرخهای نجومی صندلیهای خود را می فروشند .

بلیط هواپیما چارتر

بلیط چارتر هواپبما

بلیط هواپیما ارزان چارتر