مشکلات زیادی از قبیل هزینه سوخت ، قیمت ارز و خیلی  مسائل دیگر که میتواند دیدگاه ما را نسبت به سفر تحت شعاع قرار دهد ولی نباید همه این موارد باعث این بشود که ما  از دیدن زیبایی های بی انتهای جهان دست بکشیم . بدون شک ما نمی توانیم تمام دنیا را رانندگی کنیم شاید تنهاترین راه و امنترین راه پرواز به سمت رویاهایمان باشد آرتا پرواز بی شک خواهد کوشید ارزانترین نرخ و بهترین مسیر ها پیشنهاد کند .