بعضی از ایرلاینها که اجازه میدهند قبل از سفر صندلیهای خود را در هواپیما انتخاب کنید البته بعضی از انواع صندلیها رایگان و بعضی ها پولی هستند . ممکن هست تا آخرین ساعات مانده به زمان پرواز کسی از خریداران بلیط هواپیما اقدام به خرید نکنند و ایرلاین مجبور به اراده صندلیهای خود با نرخهای پایین کند یا حتی بصورت رایگان به دارندگان بلیط ارائه نماید .پس عجول نباشیم