شرکت هواپیمایی آسمان یکی از ارزان‌ترین خطوط هوایی داخلی است که در حال حاضر گسترده‌ترین شبکه‌ پروازی داخلی کشور را در اختیار دارد و تلاش می‌کند تا با شعار «امنیت شما را در آسمان تضمین می‌کنیم» تمام نقاط کشور حتی شهرهای کوچک و مناطق محروم را در شبکه پروازی خود قرار دهد.

تاریخچه

هواپیمایی آسمان

 

شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱۳۵۹ از ادغام چهار شرکت هوایی ایر تاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شد. روند فعالیت‌های شرکت ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۸۱ به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد.

لوگو

هواپیمایی آسمان

لوگوی هواپیمایی آسمان برگرفته از پرنده‌ای (درنا) در حال پرواز است که استفاده از آن برای یک شرکت هوایی چندان دور از انتظار نیست.

ناوگان هوایی

در حال حاضر، شرکت هواپیمایی آسمان دارای ۳۳ فروند هواپیما در ناوگان خود است و مطابق با سیاستهای خود، بیشتر از هواپیماهای کوچک ( فوکر ۱۰۰ با ظرفیت ۱۰۵ مسافر)، استفاده می‌کند تا بتواند پوششی سراسری را به خصوص در شهرها و مناطق محروم ایجاد کند.