دریاچه هیلیر (Hillier)؛ دریاچه صورتی رنگ که به جرات می توان آنرا یکی از شاهکار دیگر آفرینش نامید. این دریاچه از بالا به شکل یک آدامس بادکنکی صورتی به نظر می‌رسد و به همین دلیل به گل رز صورتی معروف شده است.
رنگ صورتی این دریاچه به علت باکتری‌های قرمز نمک دوست در پوسته نمک است.

اینجا کلیک کنید