خرید بلیط هواپیما بجنورد با ماهان

هواپیمایی ماهان هر هفته سه شنبه ها و جمعه ها به  بجنور پرواز انجام میدهد .