خرید بلیط هواپیما به بم با ماهان

هواپیمای ماهان چندین سال هست به این شهر پر رونق پرواز های هفتگی انجام میدهد

روز های که  می توان پس از خرید بلیط هواپیما به بم پرواز کر با ماهان ایر لاین یکشنبه ، سه شنبه ، پنجسنبه می باشد