خرید بلیط هواپیما

و دیدن رنگهای فوق العاده کشتزارها در ویتنام که گویی بهشتی بر روی زمین است