خرید بلیط هواپیما فرانسه

شهر کوچک دینان DINAN فرانسه با خیابان‌های سنگ‌فرش و ساختمان‌های نیمه الوار .
این مکان خودش به تنهایی یک موزه قرون وسطایی محسوب می‌شود.