خرید بلیط هواپیما چین

آیا میدانید در کشور "چین" مجازاتِ کسی که پاندایی را بکشد اعدام حتمی است!