بلیط هواپیما تهران و دیدن

سردر باغ ملی پیش از ساخت برج آزادی نماد تهران بود و در حال حاضر یکی از زیباترین دروازه‌های کشور و یکی از مهم‌ترین بناهای باغ ملی و کشور است.